پرایم پلاس


پرایم پلاس
مخصوص توتون تنباکو
برای جلوگیری جوانه های برگ جانبی توتون یا تنباکو
نحوه تاٌثير: تنظيم كننده رشد گياهي تماسي كه بر روي جوانه هاي جانبي توتون بصورت سيستميك موضعي عمل ميكند.
موارد مصرف :جهت كنترل جوانه جانبي توتون

88191325

شرکت صبا سیف رویان آماده همکاری در زمینه تامین سموم کشاورزی از شرکت سینجنتا سوئیس می باشد. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.