فوزیلید فورته


فلوآزیفوپ پی بوتیل (Fluazifop-P-butyl)فوزیلید فورته EC 15%

ساخت شرکت سینجنتا – بلژیک
حاوی 150 گرم فلوآزیفوب پی بوتیل در لیتر
علف کش انتخابی پس رویشی مزارع گوجه فرنگی برای کنترل علفهای هرز نازک برگ
برای انسان و دام خطرناک است. دور از دسترس کودکان و در محل قفل شده نگهداری شود.
درجه سمیت برای موش صحرایی بیش از 2000 میلی گرم بر کیلوگرم است
Chemical name: Fluasifob-p-muthyl
CAS: nuthyl(R)-2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy] phenoxy] propanoate
IUPAC: butyl ®-2-[4-(5-tnifuoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy] propionate


فوزیلید فورته علف کش انتخابی پس رویشی مزارع گوجه فرنگی است که متعلق به گروه HRAC: Group A میباشد. فلوآزیفوپ – پی – بوتیل از خانواده آریل اکسیفنوکسی پروپیونات (FOP) می باشد که بازدارنده آنزیم ACCase و جلوگیری کننده سنتز اسیدهای چرب در غشای سلولی می باشد. فوزیلید فورته طیف وسیعی از علف های هرز نازک برگ را در زراعت گوجه فرنگی به خوبی کنترل می نماید. تکنولوژی بکار گرفته در فوزیلید فورته به نام Isolink نه تنها موجب پوشش یکنواخت قطرات علف کش در سطح برگ علف های هرز شده، بلکه جذب سریع علف کش را همراه دارد. فوزیلید فورته پس از سمپاشی از طریق برگ علف های هرز جذب شده و طی 48 ساعت باعث توقف رشد علفهای هرز حساس می گردد. علائم تاثیر بسته به شرایط محیطی و گونه علف هرز، پس از یک تا سه هفته به صورت پوسیدگی در گره ها و قسمت های روینده و همچنین به صورت زرد شدن و سپس نکروزه شدن برگهای جوان ظاهر می گردد.

موارد، میزان و زمان مصرف:
نام علف هرز میزان مصرف در هکتار زمان مصرف
علف های هرز کشیده برگ مزارع گوجه فرنگی یک و نیم لیتر در هکتار مرحله 2 تا 4 برگی علف های هرز

طرز تهیه محلول سم:
قبل از مصرف فوزیلید فورته ابتدا مخزن سمپاش را آب بکشید تا از تمیز بودن آن کاملا مطمئن شوید. سمپاش را کالیبره کنید. میزان توصیه شده فوزیلید ورته را در مخزن سمپاشی که تا نیمه در آن آب تمیز ریخته شده است بریزید و بقیه آب لازم را به آن اضافه نمایید. در حین تهیه محلول سم و در زمان سمپاشی همزن تراکتور باید کار بکند. میزان محلول سم، با سمپاش پشت تراکتوری بوم دار 200-300 لیتر در هکتار است. از مصرف این سم توسط سمپاش های دستی یا موتوری خودداری کنید.
توجه:
1- از آنجاییکه خطر بروز مقاومت علفهای هرز غیر قابل پیش بینی است، مسئولیت خسارت ناشی از کاهش تاثیر فوزیلید فورته به عهده سازنده و توزیع کننده نمیباشد.
2- به دلیل اینکه کارخانه سازنده کنترلی بر روی رفتار کشاورز از لحاظ انتخاب نوع علف کش و اختلاط در مصرف، زمان و نحوه نگهداری و دیگر عملیات زراعی را ندارد، کارخانه سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم مصرف صحیح فوزیلید فورته را بر عهده نمی گیرد.
3- در مواردیکه احتمال بارندگی دو ساعت پس از مصرف فوزیلید فورته وجود دارد، از مصرف علف کش خودداری کنید.

تذکر:
- برای دریافت اطلاعات بیشتر به بروشور مراجعه فرمایید.
- از افزودن هر گونه مویان به فوزیلید فورته اکیدا خودداری گردد چون ممکن است باعث گیاه سوزی شود.
- فروش بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است. زیر نظر متخصص گیاهپزشکی مصرف گردد.
- از مصرف فوزیلید فورته در مزارعی که تحت شرایط استرس مانند خشکی، سرما و یا حمله آفت است خودداری شود.
- از چرای دام در مزارعی که با فوزیلید فورته سمپاشی شده است به مدت 45 روز خودداری شود.
- فوزیلید فورته به سرعت در خاک تجزیه شده و هیچگونه اثر سویی بر روی کشت بعدی باقی نمی گذارد.

88191325

شرکت صبا سیف رویان آماده همکاری در زمینه تامین سموم کشاورزی از شرکت سینجنتا سوئیس می باشد. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.